Numbers, Facts and Trends Shaping Your World

International Science and Society Survey

Polish

Science and Society ProjectPoniższe oświadczenie określa typy informacji, wliczając w to dane osobowe, które Centrum Badawcze Pew (dalej zwane “Centrum” albo “my”) zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki (“USA”) otrzymuje od swojego dostawcy – firmyKantar Global. (“Kantar”), oraz to, jak Centrum traktuje te informacje. Informacje na temat ochrony prywatności (“informacje”) uzupełniają naszą Politykę prywatności i odnoszą się jedynie do przetwarzania przez Centrum danych osobowych pochodzących z Unii Europejskiej (określonych poniżej) w związku z naszą ankietą nt. nauka i społeczeństwo.

  1. Zebrane dane. Używając terminu “dane osobowe”, odnosimy się do informacji, które dostarczono firmie Kantar bezpośrednio lub pośrednio, a które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami mogą umożliwić Twoją identyfikację. Dane osobowe zawierają np. imię, numer telefonu, adres e-mail lub inne informacje, które mogą umożliwić Twoją identyfikację. Dodatkowo, za Twoją zgodą, firma Kantar może otrzymywać i przetwarzać dane poufne (np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, religijne i filozoficzne, orientację seksualną oraz informacje o przynależności do związku zawodowego).
  2. W jaki sposób dane są używane. Za pośrednictwem firmy KantarCentrum zbiera informacje na temat podmiotów danych, aby utworzyć światową ankietę przeprowadzaną w 20 krajach. Centrum ujawni raporty porównujące międzynarodowe publiczne opinie na wiele tematów. Zebrane informacje przesyłane są na serwery firmy Kantar zlokalizowane w Londynie. Firma Kantar dostarcza dane do Centrum, aby umożliwić przeprowadzanie analiz i badań. Firma Kantar i Centrum zachowają poufność Twoich danych osobowych i będą ich używać tylko w celach określonych w momencie ich udzielania.Centrum przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub, w przypadku danych poufnych, na podstawie Twojej zgody. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych na takich zasadach, nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że istnieją ważne i uzasadnione przyczyny prawne, które wskazywałyby, że przetwarzanie tych danych jest istotne dla ustanawiania, realizacji lub ochrony roszczeń prawnych. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych na takich zasadach, prosimy o określenie przyczyn braku zgody, abyśmy mogli zbadać proces przetwarzania Twoich danych osobowych i podjąć decyzję o jego dostosowaniu lub braku takiego działania.
  3. Jak długo dane będą przechowywane. Centrum zachowa Twoje dane osobowe jedynie na czas konieczny do ukończenia analizy badania zgodnie z obowiązującym prawem. Centrum poinstruuje firmęKantar, aby usunęło również wszystkie dane osobowe z należących do nich serwerów.
  4. Twoje prawa. Masz prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, korekty, usunięcia lub możliwości przenoszenia Twoich danych osobowych. Kiedy zdecydujesz się skorzystać z tych praw, możemy poprosić Cię o weryfikację tożsamości przed podjęciem działania w tej sprawie. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło wcześniej. Centrum może powołać się na alternatywną podstawę prawną, aby przetwarzać Twoje dane osobowe. Skontaktuj się z nami pod adresem e-mail datainfo@pewresearch.org, aby skorzystać ze swoich praw. Możesz złożyć skargę do organu nadzoru, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Pew Research Center 1615 L Street NW, Suite 800 Washington, DC 20036 USA Attn: Alycia Kantor

 

 

Sign up for The Briefing

Weekly updates on the world of news & information