In de onderstaande verklaring worden de soorten informatie beschreven, waaronder Persoonlijke gegevens, die het Pew Research Center (het “Center” of “wij”), een onderzoeksorganisatie in de Verenigde Staten (“VS”), verzamelt via de leverancier Langer Research Associates. (“Langer Research “) en hoe het Center dergelijke informatie behandelt. Deze privacyverklaring (“Kennisgeving”) vormt een aanvulling op het Privacybeleid van het Center en is uitsluitend van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens uit de EU (hieronder gedefinieerd) in verband met de Wetenschap en maatschappij onderzoek.

  1. Verzamelde gegevens. Wanneer de term “Persoonlijke gegevens” wordt gebruikt, bedoelen we informatie die u individueel aan Langer Research en haar data verzamel partners verstrekt, hetzij direct of indirect, en die afzonderlijk of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om u te identificeren. Persoonlijke gegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, postadres, en/of andere informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd of waarmee u identificeerbaar bent. Bovendien kan Langer Research met uw toestemming uw gevoelige informatie hebben verzameld en verwerkt (d.w.z. persoonlijke gegevens die uw etnische afkomst, politieke opinie, religieuze of filosofische overtuigingen, en andere persoonlijke huishoudelijke attributen).
  2. Naleving van wet- en regelgeving. Het centrum en onze verkoper, Langer Research, streven ernaar ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie en andere gevoelige informatie wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving.
  3. Hoe informatie wordt gebruikt. Via Langer Research en haar data verzamel partners heeft het Center informatie verzameld over gegevensonderwerpen voor een wereldwijde enquête die in 20 landen plaatsvindt. Het Centrum zal de informatie gebruiken om rapporten te genereren en vrij te geven waarin de internationale opinie wordt vergeleken. De verzamelde informatie wordt elektronisch overgedragen aan Langer Research, met hoofdkantoor in New York. Langer Research verstrekt de gegevens aan het Center zodat het Center zijn analyse en onderzoek kan uitvoeren. Langer Research en het Center houden uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken de gegevens alleen voor de doeleinden die op het moment van verzamelen zijn vermeld. Het Center verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme onderzoek, en gevoelige informatie op basis van uw toestemming. Als u bezwaar maakt tegen deze verwerking, zullen we uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij er dwingende en gegronde wettelijke redenen zijn voor de verwerking of de gegevens noodzakelijk zijn voor de vestiging, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen. Als u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking, vragen we u om de gronden van uw bezwaar te vermelden zodat we de verwerking van uw persoonlijke informatie kunnen onderzoeken en kunnen beslissen of de verwerking die overeenkomstig moet worden aangepast.
  1. Hoe lang informatie wordt bewaard. Het Center bewaart persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is om een onderzoeksanalyse uit te voeren en in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het Center zal Langer Research ook opdracht geven om alle persoonlijke gegevens op hun servers te vernietigen.
  1. Uw rechten. U hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld en het recht om beperkingen op het verwerken, rectificeren, wissen en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Wanneer we deze rechten uitvoeren, vragen we u mogelijk uw identiteit te bevestigen voordat we gevolg kunnen geven aan uw verzoek. U kunt op elk gewenst moment ook uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken. Het Center kan op een alternatieve juridische basis vertrouwelijk uw persoonlijke gegevens verwerken.

Om meer informatie te vinden over uw rechten, please contact ons op:

datainfo@pewresearch.org

or

Pew Research Center
1615 L Street NW, Suite 800
Washington, DC 20036 USA
Attn: Alycia Kantor

U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is.