report | Nov 30, 2018

Faktablad: Holdninger til nyhedsmedier og politik i Danmark

Nedenfor findes de specifikke resultater af undersøgelsen, der omhandler danskernes vaner og holdninger til nyhedsmedier. Resultaterne kommer fra en Pew Research Center-undersøgelse om nyhedsmedier og politik foretaget i otte vesteuropæiske lande.

report | Nov 30, 2018

Faktablad: Attityder kring nyhetsmedia och politik i Sverige

Här nedan presenteras specifika slutsatser om nyhetsvanor och inställningar till nyhetsmedia i Sverige. Resultatet kommer från en undersökning av Pew Research Center om nyhetsmedia och politik som genomfördes i åtta västeuropeiska länder mellan den 30 oktober och den 20 december 2017.

report | May 17, 2018

News Media and Political Attitudes in Sweden

Findings about news media views and habits in Sweden from a survey about media, political attitudes and populist views across eight Western European countries.

report | May 17, 2018

News Media and Political Attitudes in Spain

Findings about news media views and habits in Spain from a survey about media, political attitudes and populist views across eight Western European countries.

report | May 17, 2018

News Media and Political Attitudes in Italy

Findings about news media views and habits in Italy from a survey about media, political attitudes and populist views across eight Western European countries.

report | May 17, 2018

News Media and Political Attitudes in Denmark

Findings about news media views and habits in Denmark from a survey about media, political attitudes and populist views across eight Western European countries.

Refine Your Results